Proiecte

Proiecte in implementare

Dimensiuni funcționale în activitatea de cercetare în științele economice – RAES

Proiectul se derulează în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgoviște. Obiectivul principal al proiectului de cercetare îl reprezintă identificarea de oportunități prin care experții din proiect să conceapă și să publice lucrări științifice din domeniul economic, de o înaltă ținută academică. În cadrul proiectului sunt prevăzute activități ce vor conduce la îmbunătățirea calității bazei informaționale prin participarea cadrelor didactice și cercetătorilor la workshop-uri tematice privind metode moderne de cercetare și etica cercetării, asigurarea conexiunii cu experți în domeniu pentru realizarea de noi lucrări de specialitate, calitative din punct de vedere științific.

Perioada de implementare: 01.04.2023 – 31.03.2025

Consultanță Antreprenorială – START-UP

Asociatia AVES sprijina tinerii antreprenori in asigurarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri prin competitia Start-up Nation 2018. Daca aveti o idee de afaceri si doriti sa beneficiati de consultanta de calitate, nu ezitati sa ne contactati pe adresa asociatiaaves@yahoo.com. Grupul nostru de experti va cauta cea mai buna solutie de implementare a acesteia. Indrazneste sa crezi!

Perioada de implementare: permanent

Organizarea de evenimente științifice

Proiectul implementeaza protocolul de colaborare dintre Asociația AVES si Facultatea de Științe Economice din Universitatea Valahia din Târgoviște în vederea organizării in parteneriat a unor serii de evenimente cu caracter stiintific cum ar fi: Sesiunea de comunicari știintifice studentești și a cadrelor didactice; Simpozion international bianual Spatii Europene sau echivalent; Tabere de vara studentești; Olimpiade studentești; Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference; workshop-uri, orice alt eveniment științific organizat de Facultatea de Științe Economice.

Perioada de implementare 01.01.2014 – 30.04.2022

Proiecte finalizate

ESauSS – Entrepreneuriat social au service de la société

Proiectul este  finanţat de AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). Scopul proiectului este de a contribui la îmbogățirea cunoștințelor și consolidarea competențelor pedagogice și operaționale în economia socială și antreprenoriatul social într-un mod integrator, prin mobilizarea profesorilor-cercetători în reflecția, producerea cunoștințelor și diseminarea acesteia. Parteneriatul a inclus Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti (lider proiect), Noua Universitate Bulgară, Sofia, Bulgaria, Universitatea Valahia din Târgovişte, Asociatia AVES si Asociatia „Viziunea Africii provocări comune”, Burkina Faso, Africa de Vest (https://www.auf.org/nos-actions/toutes-nos-actions/entrepreneuriat-social-au-service-de-la-societe-esauss/)

Perioada de implementare: 01.01.2021 – 31.12.2022

Dezvoltarea personală a tinerilor – premisă pentru o societate antreprenorială

Proiectul este  finanţat de Consiliul Judetean Dambovita in baza Legii nr. 350/2005, competitia 2017. Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea personală și profesională a tinerilor din județul Dâmbovița pentru incluziunea pe piața muncii. Obiectivele asumate:Facilitatea dialogului între specialiști și tinerii beneficiari referitor la educația antreprenorială; Dezvoltarea de evenimente care să contribuie la dezvoltarea calităților antreprenoriale ale tinerilor; Dezvoltarea personală și profesională prin tutoriat. Beneficiarii proiectului sunt tineri care urmează studii universitare (licență, masterat) la o instituție de învățământ superior din județul Dâmbovița. Pentru informatii suplimentare accesați: http://cjd.ro/finanari_nerambursabile__legea_nr_350/2005.

Perioada de implementare: 01.10.2017 – 10.12.2017

Valahia University for China – VUC

Proiectul are rolul de a promova imaginea Universitatii Valahia din Targoviste in cadrul institutiilor educationale din China. Totodata realizeaza conexiunea dintre cercetatori si cadre didactice din Romania cu cei din China.

Perioada de implementare: 01.01.2018 – 31.12.2022

Internaționalizare și cooperare pentru sprijinirea tinerilor în situații de risc

Proiectul este  finanţat din FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE – Programului RO01 –Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Măsura I: Sprijin pentru deplasări.Obiectivele proiectului sunt: Inițierea acțiunilor de internaționalizare și cooperare pentru sprijinirea tinerilor în situații de risc prin identificarea de parteneri din statele donatoare, în special din Norvegia; Dobândirea de modele de bune practici prin realizarea unei deplasări la o organizație din Norvegia; Încheierea de parteneriate pentru oportunitățile de proiect în colaborare pe domenii prioritare ale SEE. Pentru informatii suplimentare accesați: http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri. Vezi comunicate: comunicat-ante-mobilitate-aves comunicat-post-mobilitate-aves

Perioada de implementare: 01.09.2016 – 31.10.2016

Îmbunătățirea capacității de publicare a cercetătorilor / cadrelor didactice din domeniul economic

Proiectul are la bază colaborarea dintre Asociația AVES si Facultatea de Științe Economice din Universitatea Valahia din Târgoviște în vederea editării revistelor științifice: Valahian Journal of Economic Studies (ISSN: 2067-9440) și Revue Valaque d’Etudes Economique (ISSN: 2067-9459).

Perioada de implementare: 01.06.2014 – 30.06.2019

Încurajarea cercetării științifice pentru dezvoltarea bazei informaționale economice – AveScience/SmartBook

Proiectul se derulează în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgoviște. Obiectivul principal al proiectului de cercetare îl reprezintă dezvoltarea unei conceptualizări, măsurări și a unei evaluări cât mai bune posibil a activelor cunoașterii. Obiectivele secundare se concretizează în: elaborarea și aplicarea unui chestionar privind calitatea bazei informaționale; îmbunătățirea competențelor individuale privind etica cercetării; sprijinirea diseminării unor ample cercetări științifice în domeniul economic.

Perioada de implementare 01.11.2015 – 31.12.2017.

Premiile Asociației AVES

Proiectul urmareste cresterea vizibilitatii si recunoasterea meritelor cadrelor didactice. Identificarea membrilor care beneficiaza de recunoastere se face in urma chestionarului aplicat in randul studenților de la Facultatea de Științe Economice pentru decernarea premiilor Asociației Aves profesorilor cu cele mai bune aprecieri din partea studenților. Vezi prezentare. Evenimentul a beneficiat și de cea de-a doua ediție la care a existat patru categorii de premii. Profesorul anului, profesorul comunicativ, profesorul inovativ și profesorul metodic.

Perioada de implementare 01.01.2015 – 30.06.2016

Încurajarea tinerilor cercetători prin participarea la sesiunea internațională de comunicări științifice studențești

Proiectul vizează implicarea membrilor Asociației AVES prin acordarea de premii sub formă de sponsorizare carte de specialitate, studenților premianți la sesiunea de comunicări organizată de Facultatea de Științe Economice din Universitatea Valahia din Târgoviște. La propunerea Asociației AVES, începând din acest an, va fi acordat anual Premiul Omagial Mariana Demean.

Perioada de derulare: 01.05.2014 – 31.05.2016