Despre AVES

 Asociaţia AVES este o organizaţie profesional-ştiinţifică, respectiv, persoană juridică română de drept privat, având caracter neguvernamental, fără scop patrimonial, bazată pe promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept, ale cetăţeniei europene, multiculturalității și multilingvismului, independentă, în afara partidelor politice, constituită şi funcţionând în conformitate cu Ordonanţa nr. 26, din 30 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39, din 31 ianuarie 2000.