Proiecte în derulare


  •  Consultanta START-UP NATION 2018. Asociatia AVES sprijina tinerii antreprenori in asigurarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri prin competitia Start-up Nation 2018. Daca aveti o idee de afaceri si doriti sa beneficiati de consultanta de calitate, nu ezitati sa ne contactati pe adresa asociatiaaves@yahoo.com. Grupul nostru de experti va cauta cea mai buna solutie de implementare a acesteia. Indrazneste sa crezi!

 


  •  Dezvoltarea personală a tinerilor – premisă pentru o societate antreprenorială. Proiectul este  finanţat de Consiliul Judetean Dambovita in baza Legii nr. 350/2005, competitia 2017. Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea personală și profesională a tinerilor din județul Dâmbovița pentru incluziunea pe piața muncii. Obiectivele asumate: Facilitatea dialogului între specialiști și tinerii beneficiari referitor la educația antreprenorială; Dezvoltarea de evenimente care să contribuie la dezvoltarea calităților antreprenoriale ale tinerilor; Dezvoltarea personală și profesională prin tutoriat. Beneficiarii proiectului sunt tineri care urmează studii universitare (licență, masterat) la o instituție de învățământ superior din județul Dâmbovița. Perioada de derulare: octombrie – decembrie 2017. Pentru informatii suplimentare accesați: http://cjd.ro/finanari_nerambursabile__legea_nr_350/2005.

 


  •  Internaționalizare și cooperare pentru sprijinirea tinerilor în situații de risc. Proiectul este  finanţat din FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE – Programului RO01 –Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Măsura I: Sprijin pentru deplasări.Obiectivele proiectului sunt: Inițierea acțiunilor de internaționalizare și cooperare pentru sprijinirea tinerilor în situații de risc prin identificarea de parteneri din statele donatoare, în special din Norvegia; Dobândirea de modele de bune practici prin realizarea unei deplasări la o organizație din Norvegia; Încheierea de parteneriate pentru oportunitățile de proiect în colaborare pe domenii prioritare ale SEE. Perioada de derulare: septembrie – octombrie 2016. Pentru informatii suplimentare accesați: http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri. Vezi comunicate: comunicat-ante-mobilitate-aves comunicat-post-mobilitate-aves

 


  • Îmbunătățirea capacității de publicare a cercetătorilor / cadrelor didactice din domeniul economic. Proiectul are la bază colaborarea dintre Asociația AVES si Facultatea de Științe Economice din Universitatea Valahia din Târgoviște în vederea editării revistelor științifice: Valahian Journal of Economic Studies (ISSN: 2067-9440) și Revue Valaque d’Etudes Economique (ISSN: 2067-9459). Perioada de derulare: 01.06.2016 – 31.05.2020

 


  • Sprijin pentru organizarea de evenimente științifice. Proiectul implementeaza protocolul de colaborare dintre Asociația AVES si Facultatea de Științe Economice din Universitatea Valahia din Târgoviște în vederea organizării in parteneriat a unor serii de evenimente cu caracter stiintific cum ar fi: Sesiunea de comunicari știintifice studentești și a cadrelor didactice; Simpozion international bianual Spatii Europene sau echivalent; Tabere de vara studentești; Olimpiade studentești; Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference; Orice alt eveniment științific organizat de Facultatea de Științe Economice. Perioada de derulare 01.05.2016 – 30.04.2020

 


  • Încurajarea cercetării științifice pentru dezvoltarea bazei informaționale economice – AveScience/SmartBook.  Proiectul se derulează în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgoviște. Obiectivul principal al proiectului de cercetare îl reprezintă dezvoltarea unei conceptualizări, măsurări și a unei evaluări cât mai bune posibil a activelor cunoașterii. Obiectivele secundare se concretizează în: elaborarea și aplicarea unui chestionar privind calitatea bazei informaționale; îmbunătățirea competențelor individuale privind etica cercetării; sprijinirea diseminării unor ample cercetări științifice în domeniul economic. Durata de implementare 01.11.2015 – 31.12.2017.