Obiective


     Scopul asociației este: identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor necesare susținerii sistemului și activităților educaţionale, dezvoltarea de proiecte științifice și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare sau proiectelor europene, consultanță economico-financiară.

    Asociația AVES îşi propune să contribuie, la nivelul zonei/entităţii în care îşi desfăşoară activitatea, la sporirea prestigiului profesiilor de dascăl și cercetător, a rolului cercetătorilor în asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor teoretice şi practice ce izvorăsc din viaţa economico-socială și totodată să asigure o conexiune directă cu grupurile de elevi și studenți prin asigurarea condițiilor pentru o incluziune pe piața muncii.